Den vanligaste idrottsskadan

Visste du att 85% av alla idrottsskador är knäskador. Av alla idrottsskador som uppstår är ca 20% vid kontakt med annan person och ytterligare 80% på grund av överbelastning. En tredjedel av alla akuta idrottsskador uppstår vid fallolyckor.

Den vanligaste orsaken till idrottsskada är att börja träna för tidigt när man har skadat sig. Återgång till idrottande innan man har läkt och är helt rehabiliterad och har återfått styrka och funktion ger ofta tillbakaslag och gör att det blir en längre rehabiliteringsprocess.